αποστολH


ΑΠΟΣΤΟΛΗ

H αποστολή μας είναι να συμβάλλουμε στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων και να αυξήσουμε την της κοινωνική συνείδηση και την ευαισθητοποίηση στους τομείς που δραστηριοποιούμαστε τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ε.Ε και παγκόσμια.

opama

Το όραμα μας είναι να δημιουργήσομε ένα θετικό, πολλαπλασιαστικό και βιώσιμο αντίκτυπο στην κοινωνία.