ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ


«Είμαστε εξαιρετικά αφοσιωμένοι στους στόχους μας και στην επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων»

Σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο, η Helping Hand εστιάζει στους εξής τομείς:Προώθηση της Εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης

Η HelpingHand δεσμεύεται να ενισχύσει το δικαίωμα των ανθρώπων σε όλες τις μορφές της εκπαίδευσης και να προωθήσει τη δια βίου μάθηση. Η εκπαίδευση είναι το κύριο στοιχείο για την οικοδόμηση μιας ισχυρής κοινωνίας και της κύριας. Υποστηρίζουμε την εκπαίδευση ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα για κάθε άτομο.Aνάληψη πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες και ειδικότερα των ευπαθών ομάδων

Υποστηρίζουμε το σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων, των μειονοτήτων και των ατόμων με αναπηρίες. Υποστηρίζουμε την ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες για όλους.Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών των ατόμων με αναπηρίες, των μεταναστών, προσφύγων και γενικότερα των κοινωνικά ευπαθών ομάδων,ως και την στήριξη των ατόμων αυτών και των οικογενειών τους

Η HelpingHand ασχολείται ενεργά με την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρίες, των μεταναστών, των προσφύγων και γενικά των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να επιτρέψουμε σε όλους τους ανθρώπους να συμμετάσχουν στην κοινωνία.Ανάληψη πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την ψυχική υγεία όπως παροχή συμβουλευτικής ψυχολογικής υποστήριξης σε άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων όπως ΑΜΕΑ, άνεργοι, μετανάστες κλπ

Ευαισθητοποίηση σε θέματα κοινωνικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος, διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς

Ανάληψη πρωτοβουλιών που σχετίζονται με περιβαλλοντικές δράσεις για την προστασία περιβάλλοντος, ζωικού βασιλείου και θαλάσσιου πλούτου

Προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και ανάληψη πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την υποστήριξη και ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών

Προώθηση της ισότητας των φύλων και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών

Κοινωνική ανάπτυξη, πρόνοια, καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και υποστήριξη των μειονοτικών πληθυσμών και άλλων ευπαθών ομάδων