Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ


'' Δεσμευόμαστε να κάνουμε την αλλαγή ''


HoμάδατηςHelpingHandείναι Πολυεπιστημονική και αποτελείται από ιδιαίτερα εξειδικευμένους ερευνητές από τα εξής πεδία:

o    Μηχανική
o    Τεχνολογίες επικοινωνιών
o    Εκπαίδευση
o    Κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες
o    Ανθρωπιστικές επιστήμες

Η ομάδα της HelpingHand έχει εμπειρία στη διαχείριση έργων και υλοποίηση εθνικών, χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ και διεθνών έργων.