ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ


Η Αστική Μη κερδοσκοπική Εταιρεία Helping είναι μη κυβερνητικός οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 2017 και εδρεύει στην Αθήνα. Ο άνθρωπος βρίσκεται στο κέντρο των δραστηριοτήτων μας. Συνεργαζόμαστε με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών, με σκοπό να συνεισφέρουμε στις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις και να δημιουργήσουμε θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία μας.

 

Οι κύριοι τομείς της εμπειρογνωμοσύνης μας περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την επιστημονική έρευνα, την κοινωνική ανάπτυξη και την ευημερία. Η Helping Hand δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Αττική. Η Helping Hand είναι μέλος Ευρωπαϊκών κοινοπραξιών και συνεργάζεται με εταίρους από την Ε.Ε, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στους τομείς ενδιαφέροντος και εμπειρογνωμοσύνης της.